Facebook jest platformą największy serwis społecznościowy która powstał 4 lutego 2004 i obecnie zgromadził prawie dwa i pół miliarda użytkowników.