Leasing jest formą dzierżawy przedmiotu leasingu tyle że w tym przypadku to leasingobiorca decyduje o zakupie przedmiotu dzierżawy, a leasingodawca zobowiązuje się zapłacić za przedmiot i oddać go do użytku leasingobiorcy za opłatą; którą w przypadku firm można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości.

Leasing operacyjny
Umowa leasingu operacyjnego uprawnia do zalicza wszystkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.

W tym przypadku muszą być łącznie spełniać trzy warunki:

  • umowa musi być zawarta na czas określony,
  • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Leasing finansowy

Umowa leasingu operacyjnego uprawnia do zalicza tylko tych kosztów opłaty leasingowej która stanowi odsetki oraz leasingobiorca ma prawo do odliczeń amortyzacyjnych. Ta forma leasingu bardziej przypomina kredyt niż dzierżawę.

W tym przypadku muszą być łącznie spełniać trzy warunki:

  • umowa musi być zawarta na czas określony
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego
  • umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

 

          W ostatnich latach leasing zyskał sporo popularności. To przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla wszystkich firm, które chcą mieć comiesięczne koszty i zmniejszać podatek dochodowy do zapłaty, a prócz tego starają się o to, by mądrze zainwestować swój kapitał. Dodatkowo flota pojazdów jaką weźmiemy w leasing jest znacznie tańsza od zakupienia takiej samej liczby samochodów na kredyt ze względu na możliwość odliczenia kosztów leasingu w całości. Jest to także zasługa tego że taka forma zakupu nie obciąża tak mocno i jednorazowo budżetu firmowego. Skorzystanie z leasingu jest również znacznie prostsze, aniżeli otrzymanie kredytu samochodowo, zwłaszcza kiedy mowa o większej flocie pojazdów dla całej firmy. Dziś leasing nie jest już jednak zarezerwowany jedynie dla firm. Również osoby prywatne mogą w ten prosty sposób kredytować swoje pojazdy, jednak w tym przypadku nie możemy skorzystać z odpisów podatkowych. De facto właścicielem takiego pojazdu staniemy się jednak dopiero w momencie, kiedy zapłacimy ostatnią ratę oraz wykupimy pojazd za ułamek jego wartości rynkowej. Leasing daje jednak całkowite bezpieczeństwo finansowe i nie powoduje obciążenia historii kredytowej. W przypadku kredytów samochodowych wygląda to zupełnie inaczej, dlatego leasing dla wielu firm i osób prywatnych jest całkowicie bezpiecznym i korzystnym rozwiązaniem.