Social media marketing

Social media marketing – marketing społecznościowy. Jego celem nie jest bezpośrednie dotarcie do klienta z ofertą ale kształtowanie wizerunku w danej społeczności odbiorców albo ogólnego wizerunku firmy lub brandu. Kapanie w socjal media można porównać do działań parciej public relations niż swoistej kampanii promocyjnej w celu zwiększenia sprzedaży. Jest to raczej komunikacja z otoczeniem dwustronna, Read more about Social media marketing[…]